Buzdolabı Çalışma Prensibi Nasıldır ?

Buzdolabı Çalışma Prensibi Nasıldır ?

Hepimizin bildiği gibi tek kapılı, derin donduruculu ve non-forst olmak üzere üç farklı buzdolabı çeşidi bulunmaktadır. Buzdolabı çalışma prensibi, buzdolabının çeşidine göre değişiklik gösterebilir. Çünkü her bir buzdolabı çeşidi, birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Bu sebeple önce klasik buzdolabı modellerini incelemekte fayda var.
buzdolabı çalışma prensibi

Buzdolabı Ve Soğutucu Türleri Hakkında Bilgiler

  • Soğutma bakımından buzdolabı türleri farklılık göstericeğinden size en uygun buzdolabı özelliklerini araştırmalısınız.
  • Eğer buzdolabınızın performansı size yetmiyorsa diğer türlerinden destek soğutuculara bakabilirsiniz.
  • Bir yandan da enerji tasarrufu sağlamak için bilir kişiden yardım almak en iyi seçenek olucaktır.

Klasik Buzdolapları

Klasik buzdolabı çalışma prensibi konusuna girmeden önce klasik buzdolaplarının yapısını incelemekte fayda var. Ticari olarak ilk kullanılmaya başlanılan buzdolapları,tümüyle klasik buzdolabı olarak anılmaktadır.

 Tüm soğutucuların çalışma prensibine bir göz attığımızda,  neredeyse herkesin evinde bulunan tek kapılı, klasik model , ev tipi buzdolapları ile aynı olduğu görmek mümkündür. Belirli bir alanı soğutmak için kullanılan ve buzdolabının ana yapısını oluşturan cihazlardan biri ekovattır. 

Bu cihazın asıl görevi, özellikle soğutucudan gaz halindeki soğutkanı emmesidir. Buna ek olarak;  gazı, buzdolabının arkasında bulunan kondensere basar. Sonrasında gazın sıcaklığı ve basıncı artınca kondenser hemen gazın sıcaklığını alır ve gaz, sıvı hale gelir. 

Drayer (filtre), sıvılaşan gazı süzerek, asidi ve rutubeti emer, toz ve kirli diğer katı maddeleri tutmuş olur. Soğutkan kılcal, temizlenen sıvıyı soğutucuya ulaştırır. Böylece soğutucunun hacminde aniden genleşme meydana geldiği için gazın basıncı düşer.Düşük basınçta bulunan soğutucuda, sıvıdan gaza bir hal değişimi oluşur. Olayın gerçekleşme esnasında etrafındaki ısıyı alır. Soğutucuda buharlaşan gaz,  önce ekovat tarafından emilir ve ardından kondensere basılarak olay tekrarlanır. Klasik buzdolaplarında meydana gelen bu çalışma sistemi, buzdolabı çalışma prensibi başlığını daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.

buzdolabı çalışma aralığı

Klasik Buzdolabı Çalışma Prensibi

Neredeyse hepimizin evinde bulunan klasik  buzdolaplarının elektrik prensip şeması diğerlerine göre farklıdır.  Az önce bahsettiğimiz ekovat devresine ilave olarak,  ekovata seri  şekilde bağlanmış bir termostat ve ana devreye paralel bağlı buton ve lamba bulunur. 

Devrede bulunan röle, yardımcı sargının devreye girmesini ve devreden çıkmasını sağlar. Buzdolabı çalışma prensibi, temel cihazlardan olan termik, röle ve motor sargılarını aşırı akımlara karşı tümüyle korumakla görevlidir. 

Önemli sayılan  bir diğer cihaz da termostattır.  Dolabın soğukluğu ile ilgilenen termostat, ayarlanan derecede ekovatı durdurup tekrar çalıştırır. Lamba butonu da dolap kapısının hareketine bağlı kalarak, dolap kapısı açıldığında kontakların kapanmasını ve aydınlatma lambasının yanmasını sağlar. Aksine dolap kapısı kapatıldığında, kontaklarını açar ve lambayı söndürür. Buzdolabı çalışma prensibi anlaması kolay bir sisteme sahiptir.

buzdolabı çalışma prensibi nasıl

 Klasik Buzdolabı Özellikleri

Bu ürünlerin ana özelliği, tek kapılı olmasıdır. Klasik buzdolaplarının dondurucu kısmında genel olarak karlanma meydana gelmektedir. No-frost buzdolapları ile karşılaştırıldığında, bu özellik onlarda bulunmamaktadır. Günümüzde yeni teknoloji ve tasarımla üretilen buzdolapları satışa çıktığı için klasik buzdolabı çeşitleri pek tercih edilmemektedir.  

Derin Donduruculu Buzdolabı

Bahsedilen bir diğer buzdolabı çeşidi de derin donduruculu buzdolabıdır. Derin dondurucu buzdolabı reklamları, neredeyse her yerde karşımıza çıkar ve klasik buzdolabına göre daha farklı özelliklere sahiptir. Aynı zamanda buzdolabı çalışma prensibi olarak da diğerlerinden ayrılmaktadır.

Derin Donduruculu Buzdolabı Yapısı

Derin donduruculu buzdolaplarının, tek kapılı klasik buzdolaplarına göre, soğutma sistemi biraz daha farklı işlemektedir. Hem yapısal olarak hem de buzdolabı çalışma prensibi olarak diğer buzdolabı çeşitlerine göre değişik bir sisteme sahiptir.

Derin Donduruculu Buzdolabı Çalışma prensibi

Klasik buzdolabı ve derin dondurucu arasındaki fark, bazılarında kondenser yağın soğutmalı olması ve iki soğutucunun bulunmasıdır. Derin dondurucularda bulunan soğutucular birbirlerine seri bağlıdır.  Buzdolabı çalışma prensibi içinde, temel cihazlardan biri olan ekovat, soğutucudan gazı emer, ardından da gazı birinci kondensere basar.

Isıyı kondenserden atan gaz, sıvı hale dönüşür. Sıvı haldeki soğutkan, ekovat tabanından geçerken orada bulunan yağın ısısını emerek yeniden buharlaşır. Gaz ikinci kondenserden bu ısıyı atarak geçer ve tekrar sıvı hale gelir. Gaz, önce filtre (drayer) ve kılcaldan geçer ve hemen ardından soğutucularda buharlaşarak etrafındaki ısıyı almış olur. Ekovat aracılığı ile buhar halindeki soğutucu emilir. Sonrasında kondensere basılır ve soğutma çevrimi tekrarlanarak derin dondurucu buzdolabı çalışma prensibi tamamlanmış olur.

no frost buzdolabı çalışma prensibi

Derin Donduruculu Buzdolabı Özellikleri

Tek kapılı buzdolaplarından farklı olarak derin donduruculu buzdolaplarının elektrik devresinde, ara bölme ısıtıcısı ve alt soğutucu (evap) bulunmaktadır.  Tek kapılı buzdolapların motorları ve iki kapılı buzdolapların motorları arasında hem boyut olarak hem de güç olarak farklılıklar bulunmaktadır. 

İki kapılı buzdolaplarının sahip oldukları  motorlar, klasik buzdolaplarına nazaran daha büyük olduğundan, motor üzerindeki röle ve termiğin güçleri de büyüktür.

No-Frost Buzdolabı

Buzdolabı çalışma prensibi başlıklı konunun son buzdolabı çeşidi de  no-frost dolaplardır. No-frost buzdolaplarında, gazlı ve kompresörlü soğutma sistemlerinin her ikisi  mevcuttur. Fakat tek bir farkı vardır. Bahsedilen bu fark da evapratör yüzeyinde ısıtıcı rezistansların ve rölenin bulunmasıdır. 

buzdolabı soğutma sistemi

 No-Frost Buzdolabı Yapısı

No-Frost dolapların gaz çevrimi diğer dolaplardaki gaz çevrimi ile benzerlik gösterir. Ekovat ile gaz kondenser, filtre (drayer) ve soğutucu üzerinden dolaştırılarak soğutma işlemi sağlanmış olur.

 No-frost buzdolabının üst bölümü küçük bir hacme sahiptir. Bu nedenle soğutucudan üflenen hava fazla olduğu için bu bölüm derin dondurucu olarak adlandırılmıştır. Buzdolabının alt kısımda yer alan klepe istenilen dereceye ayarlanarak üflenilen havanın soğukluğu değiştirilebilir. 

No-Frost Buzdolabı Çalışma Prensibi

Bu ürünlerin amaçları arasında bulunan en temel özelliklerinden biri de buz çözmektir. No-frost buzdolabı çalışma prensibi genellikle,  soğutma elemanlarının zaman zaman ısıtılması ve buzların eritilerek kompresör üzerinde buharlaştırılması yoluyla çalışmaktadır.

buzdolabı nasıl çalışır

No-Frost Buzdolabı Özellikleri

Bu ürünler, diğer statik buzdolabı çalışma prensibi açısından farklılık göstermektedir. Bu duruma örnek verecek olursak; mesela, klasik buzdolaplarının dondurucu bölümlerinde, kapı açıldıkça buzdolabının içine giren nem ile gıdaların içinde bulunan nem, dondurucu bölme içerisinde buz oluşmasına neden olmaktadır.

 Dondurucu bölme içinde oluşan buzların ve karların eritilmesi gerekir. Bu bölmedeki buzların ve karların eritilmesi için önce buzdolabının durdurulması gerekir. Tabii ki bu işlem gerçekleştirilirken dondurulması gereken gıdaların ve yiyeceklerin dışarıya çıkarılması gerekmektedir.

Eğer besinler dışarıya çıkarılmazsa, bozulma meydana gelebilir. Bu yüzden dikkatli olunması gerekir. Besinler dışarıya çıkarıldıktan sonra biriken buzlar temizlenmelidir.Bu durum, No-Frost dolaplarda ise tamamen farklıdır.

No-frost buzdolaplarının soğutucu ve dondurucu bölümlerinde fan yardımı ile kuru ve soğuk hava birçok noktadan homojen olarak üflenir. Böylelikle Üflenen bu kuru ve soğuk hava, buzdolabının raf aralarına homojen olarak dağıldığı için dolabın içinde bulunan bütün yiyecekler  eşit oranda soğutulmaktadır. 

Böylece buz dolabının içinde ve gıdaların üzerinde nem ve buz oluşumuna imkân verilmez. Dolayısıyla evinizde veya diğer yaşam alanlarınızda bulunan mekanik No-Frost buzdolabınız, geniş hacim ve estetik görüntüsünün yanı sıra buzdolabı çalışma prensibi sayesinde size büyük bir kullanım kolaylığı sağlar. Buzdolabı çalışma prensibi başlıklı blog yazımız sayesinde buzdolabı nasıl çalışır. Buzdolabı soğutma sistemi nedir, buzdolabı çalışma aralığı nedir gibi soruları artık kolaylıkla cevaplayabilirsiniz.

Klasik Buzdolapları

Klasik buzdolabı çalışma prensibi konusuna girmeden önce klasik buzdolaplarının yapısını incelemekte fayda var. Ticari olarak ilk kullanılmaya başlanılan buzdolapları,tümüyle klasik buzdolabı olarak anılmaktadır.

 Tüm soğutucuların çalışma prensibine bir göz attığımızda,  neredeyse herkesin evinde bulunan tek kapılı, klasik model , ev tipi buzdolapları ile aynı olduğu görmek mümkündür. Belirli bir alanı soğutmak için kullanılan ve buzdolabının ana yapısını oluşturan cihazlardan biri ekovattır. 

Bu cihazın asıl görevi, özellikle soğutucudan gaz halindeki soğutkanı emmesidir. Buna ek olarak;  gazı, buzdolabının arkasında bulunan kondensere basar. Sonrasında gazın sıcaklığı ve basıncı artınca kondenser hemen gazın sıcaklığını alır ve gaz, sıvı hale gelir. 

Drayer (filtre), sıvılaşan gazı süzerek, asidi ve rutubeti emer, toz ve kirli diğer katı maddeleri tutmuş olur. Soğutkan kılcal, temizlenen sıvıyı soğutucuya ulaştırır. Böylece soğutucunun hacminde aniden genleşme meydana geldiği için gazın basıncı düşer.Düşük basınçta bulunan soğutucuda, sıvıdan gaza bir hal değişimi oluşur. Olayın gerçekleşme esnasında etrafındaki ısıyı alır. Soğutucuda buharlaşan gaz,  önce ekovat tarafından emilir ve ardından kondensere basılarak olay tekrarlanır. Klasik buzdolaplarında meydana gelen bu çalışma sistemi, buzdolabı çalışma prensibi başlığını daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.

buzdolabı çalışma aralığı

Klasik Buzdolabı Çalışma Prensibi

Neredeyse hepimizin evinde bulunan klasik  buzdolaplarının elektrik prensip şeması diğerlerine göre farklıdır.  Az önce bahsettiğimiz ekovat devresine ilave olarak,  ekovata seri  şekilde bağlanmış bir termostat ve ana devreye paralel bağlı buton ve lamba bulunur. 

Devrede bulunan röle, yardımcı sargının devreye girmesini ve devreden çıkmasını sağlar. Buzdolabı çalışma prensibi, temel cihazlardan olan termik, röle ve motor sargılarını aşırı akımlara karşı tümüyle korumakla görevlidir. 

Önemli sayılan  bir diğer cihaz da termostattır.  Dolabın soğukluğu ile ilgilenen termostat, ayarlanan derecede ekovatı durdurup tekrar çalıştırır. Lamba butonu da dolap kapısının hareketine bağlı kalarak, dolap kapısı açıldığında kontakların kapanmasını ve aydınlatma lambasının yanmasını sağlar. Aksine dolap kapısı kapatıldığında, kontaklarını açar ve lambayı söndürür. Buzdolabı çalışma prensibi anlaması kolay bir sisteme sahiptir.

buzdolabı çalışma prensibi nasıl

 Klasik Buzdolabı Özellikleri

Bu ürünlerin ana özelliği, tek kapılı olmasıdır. Klasik buzdolaplarının dondurucu kısmında genel olarak karlanma meydana gelmektedir. No-frost buzdolapları ile karşılaştırıldığında, bu özellik onlarda bulunmamaktadır. Günümüzde yeni teknoloji ve tasarımla üretilen buzdolapları satışa çıktığı için klasik buzdolabı çeşitleri pek tercih edilmemektedir.  

Derin Donduruculu Buzdolabı

Bahsedilen bir diğer buzdolabı çeşidi de derin donduruculu buzdolabıdır. Derin dondurucu buzdolabı reklamları, neredeyse her yerde karşımıza çıkar ve klasik buzdolabına göre daha farklı özelliklere sahiptir. Aynı zamanda buzdolabı çalışma prensibi olarak da diğerlerinden ayrılmaktadır.

Derin Donduruculu Buzdolabı Yapısı

Derin donduruculu buzdolaplarının, tek kapılı klasik buzdolaplarına göre, soğutma sistemi biraz daha farklı işlemektedir. Hem yapısal olarak hem de buzdolabı çalışma prensibi olarak diğer buzdolabı çeşitlerine göre değişik bir sisteme sahiptir.

Derin Donduruculu Buzdolabı Çalışma prensibi

Klasik buzdolabı ve derin dondurucu arasındaki fark, bazılarında kondenser yağın soğutmalı olması ve iki soğutucunun bulunmasıdır. Derin dondurucularda bulunan soğutucular birbirlerine seri bağlıdır.  Buzdolabı çalışma prensibi içinde, temel cihazlardan biri olan ekovat, soğutucudan gazı emer, ardından da gazı birinci kondensere basar.

Isıyı kondenserden atan gaz, sıvı hale dönüşür. Sıvı haldeki soğutkan, ekovat tabanından geçerken orada bulunan yağın ısısını emerek yeniden buharlaşır. Gaz ikinci kondenserden bu ısıyı atarak geçer ve tekrar sıvı hale gelir. Gaz, önce filtre (drayer) ve kılcaldan geçer ve hemen ardından soğutucularda buharlaşarak etrafındaki ısıyı almış olur. Ekovat aracılığı ile buhar halindeki soğutucu emilir. Sonrasında kondensere basılır ve soğutma çevrimi tekrarlanarak derin dondurucu buzdolabı çalışma prensibi tamamlanmış olur.

no frost buzdolabı çalışma prensibi

Derin Donduruculu Buzdolabı Özellikleri

Tek kapılı buzdolaplarından farklı olarak derin donduruculu buzdolaplarının elektrik devresinde, ara bölme ısıtıcısı ve alt soğutucu (evap) bulunmaktadır.  Tek kapılı buzdolapların motorları ve iki kapılı buzdolapların motorları arasında hem boyut olarak hem de güç olarak farklılıklar bulunmaktadır. 

İki kapılı buzdolaplarının sahip oldukları  motorlar, klasik buzdolaplarına nazaran daha büyük olduğundan, motor üzerindeki röle ve termiğin güçleri de büyüktür.

No-Frost Buzdolabı

Buzdolabı çalışma prensibi başlıklı konunun son buzdolabı çeşidi de  no-frost dolaplardır. No-frost buzdolaplarında, gazlı ve kompresörlü soğutma sistemlerinin her ikisi  mevcuttur. Fakat tek bir farkı vardır. Bahsedilen bu fark da evapratör yüzeyinde ısıtıcı rezistansların ve rölenin bulunmasıdır. 

buzdolabı soğutma sistemi

 No-Frost Buzdolabı Yapısı

No-Frost dolapların gaz çevrimi diğer dolaplardaki gaz çevrimi ile benzerlik gösterir. Ekovat ile gaz kondenser, filtre (drayer) ve soğutucu üzerinden dolaştırılarak soğutma işlemi sağlanmış olur.

 No-frost buzdolabının üst bölümü küçük bir hacme sahiptir. Bu nedenle soğutucudan üflenen hava fazla olduğu için bu bölüm derin dondurucu olarak adlandırılmıştır. Buzdolabının alt kısımda yer alan klepe istenilen dereceye ayarlanarak üflenilen havanın soğukluğu değiştirilebilir. 

No-Frost Buzdolabı Çalışma Prensibi

Bu ürünlerin amaçları arasında bulunan en temel özelliklerinden biri de buz çözmektir. No-frost buzdolabı çalışma prensibi genellikle,  soğutma elemanlarının zaman zaman ısıtılması ve buzların eritilerek kompresör üzerinde buharlaştırılması yoluyla çalışmaktadır.

buzdolabı nasıl çalışır

No-Frost Buzdolabı Özellikleri

Bu ürünler, diğer statik buzdolabı çalışma prensibi açısından farklılık göstermektedir. Bu duruma örnek verecek olursak; mesela, klasik buzdolaplarının dondurucu bölümlerinde, kapı açıldıkça buzdolabının içine giren nem ile gıdaların içinde bulunan nem, dondurucu bölme içerisinde buz oluşmasına neden olmaktadır.

 Dondurucu bölme içinde oluşan buzların ve karların eritilmesi gerekir. Bu bölmedeki buzların ve karların eritilmesi için önce buzdolabının durdurulması gerekir. Tabii ki bu işlem gerçekleştirilirken dondurulması gereken gıdaların ve yiyeceklerin dışarıya çıkarılması gerekmektedir.

Eğer besinler dışarıya çıkarılmazsa, bozulma meydana gelebilir. Bu yüzden dikkatli olunması gerekir. Besinler dışarıya çıkarıldıktan sonra biriken buzlar temizlenmelidir.Bu durum, No-Frost dolaplarda ise tamamen farklıdır.

No-frost buzdolaplarının soğutucu ve dondurucu bölümlerinde fan yardımı ile kuru ve soğuk hava birçok noktadan homojen olarak üflenir. Böylelikle Üflenen bu kuru ve soğuk hava, buzdolabının raf aralarına homojen olarak dağıldığı için dolabın içinde bulunan bütün yiyecekler  eşit oranda soğutulmaktadır. 

Böylece buz dolabının içinde ve gıdaların üzerinde nem ve buz oluşumuna imkân verilmez. Dolayısıyla evinizde veya diğer yaşam alanlarınızda bulunan mekanik No-Frost buzdolabınız, geniş hacim ve estetik görüntüsünün yanı sıra buzdolabı çalışma prensibi sayesinde size büyük bir kullanım kolaylığı sağlar. Buzdolabı çalışma prensibi başlıklı blog yazımız sayesinde buzdolabı nasıl çalışır. Buzdolabı soğutma sistemi nedir, buzdolabı çalışma aralığı nedir gibi soruları artık kolaylıkla cevaplayabilirsiniz.

Kategoriler: [post_category]

Bursay'a Abone Ol

Mekanik Tesisat Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Mekanik Tesisat Nedir ve...

Mekanik tesisat, inşaat sektöründe konforu ve yaşam standartlarını artırmaya yönelik olarak planlanan ve bir yapının iç…
Kombi Çalışma Prensibi

Kombi Çalışma Prensibi

Kombi, ev veya iş yerlerinde kış aylarında önemli bir role sahip olan cihazlardır. Bu cihazlar, yaşam…
Doğalgaz Kaçağı Belirtileri Nelerdir?

Doğalgaz Kaçağı Belirtileri Nelerdir?

Doğalgaz kaçağı belirtileri, özellikle doğalgaz tesisatının standartlara uygun olmadığı durumlarda ortaya çıkabilir. Bu tehlikeli durumu önlemek…
Mekanik Tesisat Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Mekanik Tesisat Nedir ve...

Mekanik tesisat, inşaat sektöründe konforu ve yaşam standartlarını artırmaya yönelik olarak planlanan ve bir yapının iç…
Kombi Çalışma Prensibi

Kombi Çalışma Prensibi

Kombi, ev veya iş yerlerinde kış aylarında önemli bir role sahip olan cihazlardır. Bu cihazlar, yaşam…